Οι στεγασμένοι χώροι του εργοστασίου της εταιρείας στην ΒΙΠΕ Βόλου περιλαμβάνουν κύρια αποθήκες A υλών , ημιετοίμων και ετοίμων προϊόντων , τμήματα μεταποίησης όπως επίσης ένα μεγάλο όγκο ανεξάρτητων βοηθητικών τμημάτων που ολοκληρώνουν από κάθε πλευρά την αποδοτικότερη και αρτιότερη λειτουργία της εγκατάστασης.

Γραμμή παραγωγής κυματοειδούς χαρτονιού

Η γραμμή παραγωγής τρίφυλλου και πεντάφυλλου κυματοειδούς χαρτονιού, corrugator με max. ταχύτητα140m/min και πλάτους 1,4m με δυνατότητα παραγωγής B,C και B/C flutes. Το δεύτερο (στεγνό) μέρος της μηχανής συμπεριλαμβάνει διπλό περιστροφικό κοπτικό υψηλής ακρίβειας με οδήγηση σερβοκινητήρων.

Ο συγχρονισμός του μέρους αυτού της γραμμής παραγωγής, καθώς και ο έλεγχος των σερβοκινητήρων είναι μία πρωτοποριακή υλοποίηση της μηχατρονικής τεχνολογίας της SIEMENS. Η τεχνολογία μηχατρονικής υλοποιεί την επόμενη γενιά μηχανών όπου πολύπλοκα μηχανολογικά μέρη αντικαθίστανται από αντίστοιχα ηλεκτρονικά δομικά στοιχεία που έχουν ανεξάρτητα αναπτυχθεί, βελτιστοποιηθεί και «αντικειμενοποιηθεί» για γενική χρήση. Έτσι από την μία πλευρά αποφεύγεται ο πολύπλοκος «εξειδικευμένος» προγραμματισμός, που συνήθως συνοδεύει τις εφαρμογές ηλεκτρονικών συστημάτων, και από την άλλη ανακύπτουν μεγάλα πλεονεκτήματα στην αυτονομία, επεκτασιμότητα και διατηρησημότητα του εξοπλισμού.

Η μηχατρονική τεχνολογία SIEMENS ενσωματωμένη από την RAYCON S&M, είναι σήμερα στην τρέχουσα στάθμη της τεχνικής παγκοσμίως και προσδίδει αυξημένη αξιοπιστία στον εξοπλισμό και βέλτιστη ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.

For inline products

Δύο case-makers πλάτους από 1,6 μέτρα έως 2,8 μέτρα , μέγιστης ταχύτητας από 9000 φύλλα/ώρα έως 14000 φύλλα/ώρα , με δυνατότητα εκτύπωσης μέχρι τρία χρώματα ( δυνατότητα μέχρι τέσσερα χρώματα σε συγκεκριμένες συνθήκες) , με d/c , με καρφωτική κεφαλή , για την παραγωγή κιβωτίων οποιασδήποτε μορφής και απαίτησης .
Σημαντικό αριθμό μηχανών που υποστηρίζουν άμεσα η έμμεσα την παραγωγή η τις παραγωγικές διαδικασίες όπως μηχάνημα αυτόματης παραγωγής χρωμάτων , μηχάνημα κοπής και ριγώματος φύλλων κ.λ.π

For D/C products

1 rotary die-cutter πλάτους 2,4 μέτρων μέγιστης ταχύτητας 10000 φύλλων/ώρα με δυνατότητα εκτύπωσης τεσσάρων χρωμάτων για την παραγωγή d/c προϊόντων υψηλών απαιτήσεων. Σημαντικά τμήματα της εγκατάστασης αποτελούν τα τμήματα διαχείρισης κλισέ και καλουπιών , το τμήμα έρευνας , μελέτης και σχεδιασμού προϊόντων καθώς και το πλήρως εξοπλισμένο τμήμα ποιοτικού ελέγχου α , β υλών , ημιετοίμων και ετοίμων προϊόντων. Από το 2010 η εταιρεία υλοποιεί πρόγραμμα διαχείρισης καθώς επίσης και πρόγραμμα καταγραφής , συλλογής και επεξεργασίας όλων των παραγωγικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.