Η M-PACK A.E είναι μια εταιρεία κατασκευής και εμπορίας χαρτοκιβώτιων που λειτουργεί στη ΒΙΠΕ Βόλου σε έκταση 8 στρεμμάτων και με στεγασμένους χώρους 4.000 τ.μ., διαθέτοντας τον αρτιότερο και πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό στην Ελλάδα, ενώ έχει πιστοποιηθεί με το πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001.

Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε εταιρείες βιομηχανικών και φαρμακευτικών προϊόντων.